MEMBER  |    |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책에 동의합니다.
인성강사게시판   HOME  |  커뮤니티  | 인성강사게시판
2013년 2학기 [아주초]주강사,인턴강사 확정표 및 수업시수 확인부탁드립니다.  
  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리으로 보내기
  • 밴드로 보내기
작성자 관리자 작성일 13-09-10 17:08 조회 1,446 댓글 0
 

학교
아주초
수업시작일
8/20(화)
주소
  _?xml_:namespace prefix = "o" />

담당선생님
김지영
010-3233-0067
팀장
강사
윤기선
010-8660-8441
교육내용
진로탐색
요일
교시
1
 

6-5
6-4
 

 

2
 

6-3
6-7
 

 

3
 

6-2
6-6
 

 

4
 

6-1
 

 

 

5
 

 

 

 

 

6
 

 

 

 

 

7
 

 

 

 

 

특이
사항
* 456 학년 1년 계약완료
* 2학기 수업시간 변동(화 1234 / 수 123)

등록된 댓글이 없습니다.

전체게시물 270건 / 12페이지
관리자
2013-10-31
NO. 105   |   관리자   |   13-10-31   |   조회 : 1517
관리자
2013-10-31
NO. 104   |   관리자   |   13-10-31   |   조회 : 2343
관리자
2013-10-21
NO. 103   |   관리자   |   13-10-21   |   조회 : 1426
관리자
2013-10-04
NO. 102   |   관리자   |   13-10-04   |   조회 : 1527
관리자
2013-09-24
NO. 101   |   관리자   |   13-09-24   |   조회 : 1548
관리자
2013-09-16
NO. 100   |   관리자   |   13-09-16   |   조회 : 1634
관리자
2013-09-10
NO. 99   |   관리자   |   13-09-10   |   조회 : 1586
관리자
2013-09-10
NO. 98   |   관리자   |   13-09-10   |   조회 : 1447
관리자
2013-09-10
NO. 97   |   관리자   |   13-09-10   |   조회 : 1402
관리자
2013-09-10
NO. 96   |   관리자   |   13-09-10   |   조회 : 1634
관리자
2013-09-10
NO. 95   |   관리자   |   13-09-10   |   조회 : 1622
관리자
2013-09-10
NO. 94   |   관리자   |   13-09-10   |   조회 : 1517
관리자
2013-09-10
NO. 93   |   관리자   |   13-09-10   |   조회 : 1653
관리자
0000-00-00
NO. 92   |   관리자   |   -1-11-30   |   조회 : 1883
관리자
2013-09-10
NO. 91   |   관리자   |   13-09-10   |   조회 : 1971

커뮤니티
공지사항
행사안내
언론보도
인성강사게시판
밝은청소년
청소년기를 밝고 건강하게!!
02) 776-4818
02) 723-8274
yourscenter@hanmail.net
회원가입약관    |    개인정보처리방침    |    청소년보호정책    |    이메일주소 무단수집거부    |    전체 최근게시글